Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJANAZAJ

Osnovni podatki o ponudniku:

Ime spletnega združenja oz. blagovna znamka: PUBLISH-IN.EU
Ime domene: publish-in.eu

Podatki o odgovorni pravni osebi – skrbniku za del spletne strani v SLV jeziku:
Naziv: ZALOŽBA DLAN d.o.o.
Naslov: POT SODARJEV 12
Kraj: 1211 LJUBLJANA – ŠMARTNO
Davčna številka: 82722137
Podjetje ni davčni zavezanec.
Matična številka: 3772845000
Reg. Organ: AJPES, izpostava Ljubljana;
Datum vpisa v register 26.7.2010.
E-poštni naslov: [email protected]
E-poštni naslov: [email protected]
Telefonska številka službe za kotakt z javnostjo: 00386 31 843 173
Ime odgovorne osebe: Robert Pokorny

V nadaljnjem besedilu: ponudnik.

Prodajalec:

Prodajalec je oseba in/ali pravna oseba, ki uporablja naš sistem in prek spletne knjigarne in trgovine, oz na drugih delih spletne strani kupcu predstavi in ponudi v prodajo svoje blago ali storitve, za kar tudi sam uporabniku (kupcu) izstavi potrebne dokumente in račune, ter dobavi blago/storitev.

Uporabnik:

Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem – kupec v spletni knjigarni in trgovini. Spletna prodajalna je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov in storitev uporabniku.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne prodajalne publish-in.eu in njenih poddomen, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu (vam) vselej zagotovil naslednje informacije: – Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra), – Kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta), – Bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami), – Dobavljivost storitev in blaga (vsako blago ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumnem roku – če ob izdelku/storitvi ni drugače zapisano je rok dobave do 21 delovni dan), – Pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave; če ob izdelku/storitvi ni drugače zapisano je dobavni rok do 21 delovni dan), – Vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza (če ob izdelku/storitvi ni drugače zapisano, strošek dostave in poštnino plača dobavitelj), – Način plačila in dostave, – Časovno veljavnost ponudbe, – Pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z kupci.

1. POSTOPEK NAKUPA: Ko izberete blago (knjige, izdelke ali storitve) in v spletni košarici s klikom na gumb »Kupite sedaj« oddate povpraševanje, spletna prodajalna samodejno na želeni e-naslov pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila, in vašimi osebnimi podatki za na račun in dostavo, ki ste jih zapisali ob naročilu. S tem in s plačilom celotnega zneska kupnine je povpraševanje potrjeno. Blago bo poslano v najkrajšem možnem roku, oz. najkasneje v roku 21. delovnih dni.

Če opazite kakršnokoli neskladje s cenami in drugimi podatki navedenimi na strani izdelka in tistimi v košarici, preden jih plačate, prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Plačila pa ne izvedite, dokler ne raziščemo zadeve!

2. POSTOPEK NAKUPA PREDSTAVLJENIH IZDELKOV DRUGIH PRODAJALCEV: Na spletni strani je lahko predstavljeno tudi blago ali storitve, ki so v ponudbi neposredno pri naših partnerjih – prodajalcih. Ti koristijo našo spletno stran le za predstavitev sebe in svojega blaga/storitev in ne za postopek prodaje. Naročilo in nakup takega blaga/storitve ni možno izvesti skozi spletno košarico na naši spletni strani in s klikom na gumb »Kupite sedaj«, lahko pa naročite neposredno pri prodajalcih, na povezavi ali prek kontakta objavljenega ob blagu/storitvi, ali na kakšen drug zapisani način. Odgovornost za izvedbo kupoprodaje, dostave, garancijska in vsaka druga odgovornost za tako kupljen izdelek bremeni neposredno prodajalca, pri katerem se še pred nakupom pozanimajte o vseh pogojih poslovanja s prodajalcem.

3. IZDAJATELJ RAČUNOV IN OSTALIH DOKUMENTOV:

A) Če ob izdelku ali storitvi ni drugače zapisano, bo ponudnik izvedel postopek prodaje, sprejel plačilo kupnine in kupcu izstavil *račun.

B) Če je ob blagu ali storitvi zapisano, da gre za posredovanje podatkov, oz. za predstavitev blaga ali storitve našega partnerja – prodajalca, bo le-ta sprejel kupnino in kupcu napisal predpisane dokumente in *račun.

*V skladu s trenutno veljavnim zakonom prodajalec/ponudnik ni več obvezen izročiti kupcu računa za kupljeno blago/storitev, račun se izda le na izrecno zahtevo kupca.

4. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA:

A) Knjige in izdelki, ki jih ponudnik izdela po vašem naročilu in plačilu:

1) Če ste s klikom na gumb »Kupite sedaj« že sprožili postopek nakupa, niste pa še nakazali kupnine, se šteje, da naročilo ni potrjeno in v takem primeru nimate nobenih obveznosti do ponudnika in ponudnik do vas.

2) Če ste s klikom na gumb »Kupite sedaj« knjigo/izdelek naročili in ste ga tudi že plačali, v takem primeru nimate pravice do odstopa od pogodbe, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače. Uporabnik (potrošnik) nima pravice do odstopa od pogodbe o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

B) Predstavljeno blago/storitve, ki jih naročite pri naših partnerjih – prodajalcih

Na spletni strani je lahko predstavljeno tudi blago ali storitve, ki so v ponudbi neposredno pri naših partnerjih – prodajalcih. Ti koristijo našo spletno stran le za predstavitev sebe in svojega blaga/storitev in ne za izvedbo postopka kupoprodaje. Naročilo in nakup takega blaga/storitve opravite neposredno pri prodajalcu. Odgovornost za izvedbo ali odstop od kupoprodaje, dostavo, garancijo in vsaka druga odgovornost za tako kupljen izdelek bremeni neposredno prodajalca, pri katerem se še pred nakupom pozanimajte o vseh pogojih poslovanja z njim.

5. OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE se nahaja na naslednji povezavi:

Spletna različica OBRAZCA ZA ODSTOP OD POGODBE (petI odstaveK 43. člena ZVPot) se nahaja na gumbu: OBRAZEC

6. PRAVICA DO ODSTOPA OD PRODAJE: Prodajalec ima pravico na odstop od prodaje v primeru spremenjenih pogojev poslovanja, višje sile ali zlorab s strani uporabnika/naročnika. V takem primeru je dolžan že prejeto kupnino vrniti.

7. POGOJI, ROKI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE BREZ NAVEDBE RAZLOGA, (v skladu z 43č, in 43d, členom ZVPot.):

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

V  primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

V  primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

8. PLAČILO in PLAČILNI POGOJI: Uporabnik plača naročeno blago po ponudbi ali predračunu, ki ga sprocesira spletna stran, z neposredno bančno transakcijo na prodajalčev TRR kot je naveden na sporcesiranem predračunu v košarici, ali po kakšnem drugem plačilnem sredstvu, ki je na voljo pri ponudniku. Rok plačila in veljavnost tako sprocesiranega predračuna je 3 delovna dneva. Ponudnik je obvezen izdati račun le, če uporabnik (kupec) to izrecno zahteva. Račun bo izdan v pdf formatu in poslan uporabnikov (kupčev) e-naslov.

Plačilo ‘po povzetju’, po dostavi trenutno ni možno.

9. DOBAVNI ROK: Če ob izdelku ni drugače zapisano, splošno velja, da je dobavni rok do 21 delovnih dni po prejetem plačilu. V primeru podaljšanja dobavnega roka zaradi višje sile, letnega dopusta ali nepredvidenih dogodkov, vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali bo ta zapisan na spletni strani. Če se s podaljšanjem roka ne boste strinjali vam vrnemo nakazani denar v roku 5 dni.

10. DOSTAVA: Za dostavo naročil uporabljamo storitve Pošte Slovenije ali/in drugih dostavnih podjetji. Naročene izdelke vam dostavijo na naslov, ki ste ga navedli/a kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje prevzamete v skladu z navodili dostavnika.

11. POŠTNINA: Če ob izdelku ni drugače navedeno, poštnino in stroške dostave v Sloveniji plača dobavitelj. Če ob izdeku piše, da poštnino plača uporabnik (kupec), in v primerih ko gre za dostavo izven Slovenije, uporabnik (kupec) poštnino plača neposredno poštarju ali dostavljalcu, po veljavnem ceniku Pošte Slovenije ali drugega dostavljalca, ki izvaja dostavo blaga na dom. Cenik Pošte Slovenije si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.posta.si/ceniki. cenike drugih dostavljalcev pa na njihovih spletnih straneh. OPOZORILO: V primeru nastanka dodatnih stroškov prevoza, dostave ali pošiljanja, če taki stroški nastanejo in če jih ni mogoče v naprej izračunati, take stroške na področju republike Slovenije plača dobavitelj.

12. STROŠEK VRAČILA BLAGA V PRIMERU UPORABNIKOVEGA ODSTOPA OD POGODBE: V takem primeru strošek vračila blaga krije uporabnik, če je to potrebno (V skladu z določili zakona 43 b čl. ZVPop.).

13. VELJAVNOST PONUDBE: Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila, za čas potrditve naročila pa se šteje trenutek, ko uporabnik plača naročeno blago/storitev. Cene v spletni prodajalni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Če opazite kakršnokoli neskladje s cenami in drugimi podatki navedenimi na strani izdelka in tistimi v košarici, preden jih plačate, prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Plačila pa ne izvedite, dokler ne raziščemo zadeve!

14. DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV) IN CENE IZDEKOV ALI STORITEV: Vse navedene cene že vsebujejo DDV. Kupec je ob plačilu obvezen plačati tudi DDV kot je predpisan z zakonom. Znesek ddv za izbrane izdelek ali storiteve se pokaže, ko naročnik v košarici klikne na gumb ‚Na blagajno’ .

15. VARNOST: Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

16. KOMUNIKACIJA: Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu prvi izrecno ne nasprotuje.

17. PRITOŽBE: Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova: [email protected] in se obravnava zaupno. Ponudnik mora v osmih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 32. čl. ZisRPS ponudnik ne priznava izvajalec izvensodnega reševanja sporov, razen v primeru, će se strani o tem dogovorita sproti.

18. GARANCIJA: Garancijo za izdelke nudijo prodajalci v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora zagotoviti vse potrebne informacije glede naslova, kamor se uporabnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe.

19. STVARNE IN SKRITE NAPAKE: Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali      blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, ce je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

20. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV: Spletno združenje Publish-in.eu ter domena publish-in.eu, postopa po Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Po skladu z GDPR in ZVOP bomo vse podatke brezpogojno varovali in jih uporabili zgolj za namen nakupa ali za poštno dostavo naročil na dom stranke. Za točnost podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino in ob naročilu v ‘košarici’ ne odgovarjamo.

21. ODVEZA ODGOVORNOSTI: Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

22. SHRANJEVANJE BESEDILA POGODBE (drugi odstavek 7. čl ZEPT): Ponudnik se zaveže k shranjevanju besedila pogodbe za obdobje največ 30 dni od dneva prejema plačila, kadar z zakonom ni drugače določeno. V tem roku lahko ponudnik dostavi kopijo shranjene pogodbe uporabniku (potrošniku), na njegovo zahtevo.

23. OPIS TEHNIČNIH SREDSTEV ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVILO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA (drugi odstavek 7. čl ZEPT):

Uporabnik po vnosu artikla v košarico lahko kadarkoli v košarici popravijo izbran in vnesen artikel ali njegovo količino na način, da klikne na ponujeni znak X (X je rdeče barve, nahaja se levo od slike artikla v košarici), s tem se bo izbrani artikel izbrisal iz košarice, uporabnik potem, če želi, lahko v spletni trgovini izbere drugi artikel in ga vnese v košarico.

Če uporabnik želi popraviti količino izbranih artikla v košarici to lahko stori tako, da:
korak 1. klikne na gumb z napisom: PRIKAŽI KOŠARICO. Odprla se bo vsebina košarice, nato:

korak 2. v stolpcu ’količina’ določi želeno število izbranega artikla, nato

korak 3. klikne na gumb z napisom: POSODOBI KOŠARICO.

24. EVROPSKA PLATFORMA ZA SPLETNO REŠEVANJE SPOROV (SRS) – Evropsko platformo za spletno reševanje sporov (SRS) je vzpostavila Evropska komisija, da bi s pomočjo kakovostnih orodij za reševanje sporov zagotovila varnejše in pravičnejše spletno nakupovanje. Vsi spletni trgovci na drobno in ostali trgovci v EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem morajo zagotoviti enostavno dostopno povezavo do platforme SRS in elektronskega naslova platforme SRS, da lahko stopijo v stik z vami (člen 14 Uredbe (EU) št. 524/2013 ). Dostop do platforme je na naslednji povezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

25. Ponudnik priznava ponudnika IRPS (izvensodno reševanje potrošniških sporov):
Društvo mediatorjev Slovenije; Poljanski naspip 2, 1000 Ljubljana;
Tel: 031 591 744; E-pošta: [email protected]

26. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA: Ti SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA veljajo za vsa naročila izvedena od trenutka objave dalje, do objave novih ali posodobljenih pogojev.

Objavljeno dne 30.6.2022 ob 21:14.