Spletno združenje PUBLISH-IN.EU je ustanovila skupina avtorjev, založnikov in distributerjev z namenom, da si medsebojno pomagajo k skupnemu cilju objave literarnih in sorodnih del. Tu boste našli orodja in koristne informacije o tem, kako izdati svojo stvaritve v knjižni ali elektronski obliki, kako jo promovirati in ponuditi trgu. Podani so tudi kontakti oseb, ustanov in podjetji, ki vam lahko pri tem pomagajo.

NAPISALI STE LITERARNO DELO, KAKO NAPREJ?

Naj poiščem založnika ali knjigo izdam v samozaložbi? To vprašanje se pojavi na prvem mestu, ko se avtor odloči izdati svoje delo. Sledi kratka predstavitev potrebnih korakov, ki vas bodo pripeljali do cilja.

1.) IZDAJA KNJIGE V SAMOZALOŽBI

Kadar prispeva avtor sredstva za izdajo knjige v celoti sam, se temu reče izdaja v samozaložbi.

Priprava

Preden se lotite dela, je priporočljivo preučiti zakonska določila, ki urejajo to tematiko, še posebej, če v svojem delu poleg lastnega uporabljate tudi besedilo, risbe in fotografije drugih avtorjev ali če je knjiga nastala kot rezultat dela več avtorjev. Zakon določa tudi, kako mora biti knjiga opremljena. Pripraviti je potrebno finančna sredstva. Več dela kot opravite sami, manj denarja boste potrebovali.

Lektura in oblikovanje

Ko je vaše delo napisano in lektorirano, potrebujete oblikovalca, ki bo tekst uredil v knjižno obliko in oblikoval naslovnico. Oblikovalec lahko izdela tudi elektronsko različico knjige za branje na mobilnih napravah in računalnikih. Potrebno je pridobiti tudi kataloško številko in črtno kodo.

Tisk

Nato sledita izbira tiskarja in določanje naklade. Večja naklada pri enaki kvaliteti pomeni nižjo ceno na izvod, vendar pa je treba biti previden, saj se prepogosto zgodi, da po razdelitvi knjig prijateljem in znancem preostanek naklade zaseda prostor, vse dokler ne konča med odpadnim papirjem – posledično lahko večja naklada pomeni višjo ceno.

Predstavitev in reklamiranje

Delo je lahko še tako dobro napisano in natisnjeno, a ostane brez predstavitve najpogosteje neopaženo na knjižnih policah. Na začetku je najučinkovitejši način reklame ta, da avtor sam izvaja ’žive’ predstavitve lastne knjige. Za to sta potrebna čas in finančni vložek za potne stroške. Prostor je možno dobiti brezplačno. Današnja tehnologija omogoča tudi ’žive’ predstavitve preko spleta. Plačljivi načini, kot je objava člankov v časopisih in javnih medijih, se največkrat izkažejo kot predragi glede na dosežene rezultate.

Prodaja

In že smo pri izbiri načinov prodaje. Največ vam ostane, če se prodaje lotite sami. Preden začnete, preverite zakonodajo, če vam je to dovoljeno in na kakšen način. Slaba stran ’samoprodaje’ je, da zahteva čas za prejemanje naročil, pisanje računov in pakiranje, časa ki bi ga avtor lahko porabil za pisanje novih stvaritev. V Sloveniji je običajen rabat, ki ga zahtevajo knjigarne ali distributerji, od 40 do 60 % od maloprodajne cene knjige. Običajni rabat za spletne trgovine se giblje med 30 in 40 %.

Izdaja v tujem jeziku

Največja izziva za samozaložnika sta objava dela v tujem jeziku in pridobitev možnosti za plasiranje izven domačega jezikovnega področja. Poleg stroškov prevoda je za tujejezično izdajo potrebno ponovno opraviti večino zgoraj opisanega ali še kaj več, odvisno od pogojev in zakonodaje področja, na katerem se bo knjiga izdala oz. prodajala.

Kako si lahko samozaložnik olajšati delo?

Nekatere založbe poleg klasične možnosti sodelovanja avtor–založnik nudijo tudi možnost sodelovanja, pri katerem avtor ohrani vlogo samozaložnika, založba pa izvaja ali financira le dogovorjena dela. Za avtorja je lahko tak aranžma zmagovalna kombinacija, saj ima tako manj dela, stroškov pa enako ali celo manj. Založbe imajo namreč zaradi večjega števila knjig in rednega posla pri izvajalcih običajno boljše pogoje kot samozaložniki.


2.) IZDAJA KNJIGE V SOZALOŽBI

Pri tem načinu je potrebno opraviti enaka dela, ki so že opisana zgoraj, le da si stroške izdaje in morebitni dobiček deli več investitorjev. Katere in koliko stroškov bo kdo kril ter kako se bo razdelil dobiček (ali izguba), je stvar dogovora.


3.) IZDAJANJE KNJIG S POMOČJO ZALOŽNIKA

Založnik je podjetje, ki založi potrebna sredstva za izdajo. Tudi založnik mora sam ali s pomočjo drugih opraviti vsa prej opisana dela. V tem primeru riziko morebitne izgube ali pa večji del morebitnega dobička pripade založniku.