IZVAJALCI

(Lektorji, grafični oblikovalci, tiskarji, akviziterji, promotorji …)
Delo, ki ga izvajamo različni izvajalci, je nujno potrebno za nastanek knjig, e-knjig, zvočnih knjig, kart in iger ter za njihovo pot do bralcev. Kratka predstavitev naših znanj in veščin je podana spodaj.

Če tudi sam/a obvladaš veščine, kot so grafično oblikovanje, priprava za tisk, tiskanje, trženje, promocija ipd., in si želiš ponuditi svoje storitve samozaložnikom in založnikom, lahko na tem mestu zapišeš nekaj o sebi, svojemu delu ali podjetju. Mogoče si bo kdo zaželel sodelovati s teboj. Zadostuje izpolnitev pristopnega obrazca za izvajalce (spodaj).

      LEKTORIRANJE IN KOREKTURA
Katja Bergles
[email protected]
www.digitpen.com
      GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA NA TISK
      OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI
Beauty Web
Oblikovanje speltnih strani, e-knjig, programiranje.
/
      TISKANJE
      KNJIGOVEZAVA
      DISTRIBUCIJA KNJIG
      PROMOTOR
Sabina Blumauer s.p.
Izvajanje tečajev GOKHALA METODE in promocija knjige REŠITE SE BOLEČIN V HRBTU V 8. KORAKIH.
      OSTALO

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA PRI BREZPLAČNI OBJAVI PODATKOV

    1. Naročnik naroča brezplačno javno objavo podatkov in fotografije izvajalca ali logotipa podjetja. Podatki kot so navedeni spodaj bodo objavljeni na spletni strani spletnega združenja PUBLISH-IN.EU.
    2. Objava podatkov o istem izvajalcu, v enem jeziku je brezplačna.
    3. Skrbnik spletne strani PUBLISH-IN.EU si pridržuje pravico ne objave ali le delne objave podatkov iz tega naročila in pravico odstranitve že objavljenih podatkov, kadarkoli, brez obrazložitve.
Oz. ime in priimek odgovorne osebe, če je naročnik pravna oseba.